Luk din Mund

Luk din mundStop din astma, høfeber og din stoppede næse

Bogen er skrevet Patrick McKeown og Lise Windfeld Bornerup og fortæller om hvad du selv kan gøre for at få styr på din astma, høfeber og mange andre lidelser.
Bogen henvender sig til mennesker der selv ønsker at tage hånd om astmaen og kan afse tid til at lære at trække vejret på en god måde. Samtidig giver bogen et indblik i hvordan den russiske professor i fysiologi og videnskabsmand Konstantin Buteyko gennem en menneskealder udviklede og forfinede metoden.

Pris inkl. fragt 184,00 – Køb bogen
Bogen kan også lånes på biblioteket.

Seneste lektørudtalelse fra DBC, aug. 2012
[accordion] [spoiler title=”Lektørudtalelse (12/34) 2 945 435 3 (V)”] Luk din mund : manual til selvhjælp : Buteyko åndedrætsmetoden / forfattere: Patrick McKeown, Lise Windfeld Bornerup ; oversætter: Lise Windfeld Bornerup. – Revideret og genoptrykt 2012. – Astma Care Danmark. – 196 sider. -DK 61.62
Anvendelse/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig især til astmatikere og allergikere, der ønsker et alternativ
til traditionel medicinsk behandling.
Beskrivelse
Buteyko åndedrætsmetoden er opkaldt efter den nu afdøde russiske professor,
der udviklede metoden og kæmpede mod stor modstand i begyndelsen for
senere at få metoden bredt accepteret i det russiske sundhedssystem. I
modsætning til andre åndedrætsmetoder går denne ud på at ånde mindre dybt,
mindre hyppigt og at ånde gennem næsen i stedet for munden. Teorien er at vi
overånder, hvilket giver astma og mange andre gener. I bogen forklares grunden
til at vi får astma og andre lidelser, teorien bag metoden, og vi får en række
øvelser og målemetoder, som man selv kan udføre. Bogen slutter med nyttige
links, litteraturhenvisninger og et skema, hvor man kan notere sin fremgang.
Patrick McKeown underviser i Danmark på Buteyko Instituttet, der uddanner
behandlere, Lise W. Bornerup er certificeret Buteyko behandler.
Sammenligning
Metoden er en særlig andedrætsmetode, der ikke kan sammenlignes med andre
åndedrætsterapier. Bogen er kommet i en 1. udgave i 2007 på dansk. Den er her
blevet gennemgribende revideret og udvidet.
Samlet konklusion
Denne andedrætsmetode adskiller sig fra andre vejrtrækningsbøger, der
fokuserer på at trække vejret dybt og retter sig direkte mod astma og
allergipatienter. Den nye udgave bør erstatte den tidligere.
Jette Landberg
[/spoiler] [spoiler title=”Lektørudtalelse (07/14) 2 66S 846 8 (A) 65″] McKeown, Patrick: Luk din mund : stop dine astmasymptomer:
Buteyko Clinic håndbog til et perfekt helbred / Patrick McKeown ; med¬forfatter og oversætter Lise Windfeld Bornerup. – Astma Care Danmark Bøger. -137 sider.-DK 61.62
Alternativ behandling af åndedrætsbesvær i form af tilstoppet næse, astma og høfeber er i reglen noget med kostbegrænsninger, dyre præparater og ditto behandlinger. Men ikke i denne bog. Jo, kosten har en betydning, men kun i den forstand, at man bør spise fornuftigt og undlade at overspise. Det nye er, at vi hel¬ler ikke skal “overånde”. Vi indånder ilt og udånder kuldioxid. Hvis vi indånder stor volumen, udånder vi også stor volumen, hvilket if. professor Konstantin Buteyko skulle medføre en tilstand af nedsat kuldioxid i kroppen. I svære tilfælde befinder man sig i konstant hyperventilation. Denne tilstand vil med tiden resul¬tere i svækkelse af organerne med en række forskellige ubehagelige symptomer til følge. Den gode nyhed er, at man sagtens kan træne sit åndedræt til at blive bedre. Bl.a. ved at trække vejret gennem næsen. Næsen dæmper den indåndede luftstrøm. I tilgift renser og tempererer den indåndingsluften meget mere effektivt end munden. Munden skal vi kun bruge til at spise og snakke med. Og hvad så, hvis næsen er tilstoppet? Hertil findes en enkel øvelse, som vil skabe passage. Bogen giver øvelser i træning af åndedrætskontrol og mange gode råd om vejr¬trækning i forskellige situationer, når man taler, når man sover, når børn sover etc. Buteykos metoder formidles her for første gang på dansk til gavn for unge og gamle, børn og voksne med åndedrætsproblemer.
Ellen Lind Jensen
[/spoiler] [/accordion]